ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Зенит имоти АДСИЦ 31/07/2018 16:15:28
Уведомление за паричен дивидент

Зенит имоти АДСИЦ оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 27-06-2018 г. в Пловдив-4000. Дивидентът е в размер на ОБЩО :8052.16 за година 2017....
Пълен текст на новината......

Нео Лондон Капитал АД 31/07/2018 15:08:52
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Симат АД 31/07/2018 12:00:18
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Симат АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

ФС Холдинг АД 31/07/2018 11:40:33
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви че на 25/07/2018 година, "ФС холдинг"АД ,гр.Дупница е продал 126272 броя акции.Прилагаме Потвърждение относно сключената сделка....
Пълен текст на новината......

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 30/07/2018 19:23:14
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Каучук АД 30/07/2018 19:10:35
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Каучук АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Заводски строежи-Девня АД 30/07/2018 18:43:13
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Заводски строежи-Девня АД-Девня оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 30/07/2018 19:23:14

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Каучук АД 30/07/2018 19:10:35

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Заводски строежи-Девня АД 30/07/2018 18:43:13

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Специализирани логистични системи АД 30/07/2018 18:33:27

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Захарни заводи АД 30/07/2018 18:13:14

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007