ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Монбат АД 25/03/2019 12:11:51
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

уведомление ...
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 22/03/2019 17:06:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на Moldindconbank S A...
Пълен текст на новината......

Стара планина Холд АД-София 22/03/2019 16:06:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г., се казва в публикуваното писмо. Консолидираните продажби за първите два месеца на 2019 година бележат повишение с 2.25% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година. Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2019 година да бъдат с 1.66% по-ниски спрямо същия период на 2018 година. ...
Пълен текст на новината......

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 22/03/2019 11:49:10
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.100ш от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 22/03/2019 11:21:20
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец февруари в размер на 5868 хил. лева, което представлява ръст от 14,17% в сравнение с началото на 2018 година. Хидравлични елементи и системи АД обявява неокончателен финансов резултат за февруари 2019 година – брутна печалба в размер 609 хил. лева. Хидравлични елементи и системи АД обявява прогнози за продажбите през месец март 2019 година в размер на 6200 хил. лева, с което ще достигне ръст на продажбите с натрупване от началото на годината 12,54% в сравнение със същия период на миналата година....
Пълен текст на новината......

Север Холдинг АД-София 22/03/2019 11:02:28
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Становище на СД на "Север-Холдинг" АД относно внесено от "ЗОРА 2005" ЕООД търгово предложение по чл.149,ал.1 и ал.6 от ЗППЦК....
Пълен текст на новината......

Тодоров АД 21/03/2019 18:46:17
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Тодоров АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Каучук АД 20/03/2019 16:51:04

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Дупница-Табак АД 15/03/2019 10:33:10

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Елхим Искра АД-Пазарджик 14/03/2019 16:21:45

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ДОБРОТИЦА БСК АД - Добрич 14/03/2019 11:53:29

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Загора Фининвест АД 13/03/2019 18:32:15

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007