ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ... От дата:(DD-MM-YYYY)  ... До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-10-31 09:35:17.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-31 00:21:59.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Мадара Юръп АД
Мадара Юръп АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 23:52:15.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Сирма Груп Холдинг АД
Сирма Груп Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 21:41:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Алфа България АД
Алфа България АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 21:04:13.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Недвижими имоти София АДСИЦ
Недвижими имоти София АДСИЦ оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 20:47:26.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булгартабак-холдинг АД-София
Булгартабак-холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 20:27:05.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Велбъжд АД-Кюстендил
Велбъжд АД-Кюстендил оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 19:52:01.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Еврохолд България АД
Еврохолд България АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 19:40:10.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Нео Лондон Капитал АД
Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 19:18:43.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Инвестор.БГ АД
Инвестор.БГ АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 19:16:03.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Солар Логистик ЕАД
Солар Логистик ЕАД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:56:59.0
Описание: Тримесечен отчет на банка
Компания: Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:53:40.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД
ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:47:05.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД
Евролийз груп ЕАД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:22:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Астера І ЕАД
Астера I ЕАД-Варна оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:17:05.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Болкан Енд СИЙ Пропъртис АДСИЦ
Болкан Енд СИЙ Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:17:01.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Евролийз Ауто АД-София
Евролийз Ауто ЕАД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:12:16.0
Описание: Тримесечен отчет на банка
Компания: Първа Инвестиционна Банка АД
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:07:06.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД
Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-10-30 18:06:01.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Екип-98 Холдинг АД
Екип-98 Холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next
Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007