ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ... От дата:(DD-MM-YYYY)  ... До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-09-20 11:27:25.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Сити Пропъртис АДСИЦ
Сити Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-19 14:12:24.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Параходство Българско речно плаване АД-Русе
Параходство Българско речно плаване АД-Русе оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-19 10:56:37.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Велина АД
Велина АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-18 13:47:14.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Параходство Българско речно плаване АД-Русе
Параходство Българско речно плаване АД-Русе оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-11 12:20:50.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Холдинг Кооп-Юг АД
Холдинг Кооп-Юг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-04 09:50:19.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Арома АД-София
Арома АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 12:02:39.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Интерлоджик лизинг АД
Интерлоджик-лизинг АД-София оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 11:53:42.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Херти АД
Херти АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 11:53:29.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Интерлоджик имоти АД
Интерлоджик имоти АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 00:23:22.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Специализирани Бизнес Системи АД
Специализирани Бизнес Системи АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 20:57:36.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Специализирани логистични системи АД
Специализирани логистични системи АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 19:17:52.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Холдинг Света София АД-София
Холдинг Света София АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 18:12:47.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на банка
Компания: Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 15:51:02.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Родна земя холдинг АД
Родна земя холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 14:22:37.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Захарни заводи АД
Захарни заводи АД-Горна Оряховица оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 14:02:39.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Агрия Груп Холдинг АД
Агрия Груп Холдинг АД-Варна оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 13:40:23.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ЦБА Асет МениджмънтАД
ЦБА Асет МениджмънтАД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 13:12:02.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Пълдин Холдинг АД
Пълдин Холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 12:21:02.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булвеста Холдинг АД-София
Булвеста Холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-30 12:02:46.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Декотекс АД
Декотекс АД-Сливен оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next
Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007