ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ... От дата:(DD-MM-YYYY)  ... До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-06-10 14:59:09.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Бряст-Д АД
Бряст-Д АД-Добрич оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 13:23:07.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ оповестява Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:55:58.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:46:15.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:10:43.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ГИПС АД
ГИПС АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 11:10:10.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булфинанс Инвестмънт АД
Булфинанс инвестмънт АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 10:50:11.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Индустриален Капитал Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 09:45:13.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булфинанс Инвестмънт АД
Булфинанс инвестмънт АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 18:30:24.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Декотекс АД
Декотекс АД-Сливен оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:55:16.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Синергон Холдинг АД-София
Синергон Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:40:34.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Велина АД
Велина АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:00:28.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ХД Дунав АД-Враца
ХД Дунав АД-Враца оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 15:30:21.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Ямболен АД
Ямболен АД-Ямбол оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 15:10:17.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Фаворит Холд АД-София
Фаворит Холд АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:52:42.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Нео Лондон Капитал АД
Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:35:15.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Стара планина Холд АД-София
Стара планина Холд АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:30:11.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Акумпласт АД
Акумпласт АД-Добрич оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:19:44.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Винъс АД
Винъс АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 13:30:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Катекс АД-Казанлък
Катекс АД-Казанлък оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 12:22:55.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив
Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......
First Prev Next
Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007