ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2017-12-28 16:14:11.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Астра Плюс към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 16:06:40.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Кеш към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 15:22:34.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 15:17:46.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 15:10:18.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ АКТИВНА ЗАЩИТА В ЕВРО към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 14:41:01.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ" Райфайзен (България) Глобален Микс" към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 14:36:15.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД (БЪЛГАРИЯ) към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 12:00:48.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Инвест Кепитъл ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ „Инвест Кепитъл – Високодоходен” към дата 28-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 09:38:21.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ПИБ ГАРАНТ към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 09:36:24.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ПИБ КЛАСИК към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 09:34:52.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ПИБ АВАНГАРД към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-28 09:33:13.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ПФБК ВОСТОК към дата 22-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:48:25.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Динамик към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:43:38.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Енерджи към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:37:06.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Комодити към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:29:10.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Комодити към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:14:21.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Астра Плюс към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 17:02:40.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Кеш към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 16:38:57.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-12-22 16:34:41.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Райфайзен Асет Мениджмънт /България/ ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ РАЙФАЙЗЕН /БЪЛГАРИЯ/ АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА към дата 21-12-2017г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007