ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-02-06 11:46:33.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Глобални компании" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:42:08.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Алтернатива" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:39:17.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар в Евро" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:36:40.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:31:47.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Стабилност - Немски Акции" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:29:42.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Стабилност - Европейски Акции" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:27:25.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Евро Актив" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:25:20.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Имоти" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:23:38.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Растеж" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:21:33.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Баланс" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-06 11:19:12.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Стандарт" към дата 06-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 16:02:01.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ДИВИДЕНТ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:58:19.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ РАСТЕЖ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:54:56.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ДЕТСКИ ФОНД към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:51:02.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:48:27.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ЕВРО ПАРИ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:39:41.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:33:58.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:30:04.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-05 15:21:46.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007