ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2017-08-18 12:41:00.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ" към дата 10-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 12:39:30.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Рапид към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 12:37:17.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Принсипал към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 12:33:00.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ" към дата 10-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 11:09:32.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 11:07:34.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 10:14:58.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Рапид към дата 14-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-18 10:11:50.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Принсипал към дата 14-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 18:47:28.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 18:39:27.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:35:22.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Рапид към дата 16-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:28:57.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: ЕФ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Принсипал към дата 16-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:07:58.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Глобални компании" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:06:11.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Алтернатива" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:04:43.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар в Евро" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:03:30.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:02:25.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Стабилност - Немски Акции" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 12:01:10.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Стабилност - Европейски Акции" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 11:59:58.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Евро Актив" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-08-17 11:58:22.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ДСК Управление на активи АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "ДСК Имоти" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007