ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2017-04-03 16:01:53.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 16:01:31.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ КАПМАН КАПИТАЛ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 16:00:04.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:59:44.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ КАПМАН ФИКС към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:59:16.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:57:46.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:55:12.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА SOFIX ИНДEКС към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:56:18.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Варчев Мениджинг Компани ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Варчев Балансиран Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:47:56.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Варчев Мениджинг Компани ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Варчев Високодоходен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:56:07.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Златен лев Капитал АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Златен лев" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:53:16.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Златен лев Капитал АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Златен лев Индекс 30" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:37:19.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:35:57.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:34:14.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:31:23.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Конкорд Фонд-6 Паричен" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:30:14.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:29:21.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Ценни метали към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:28:17.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Конкорд Фонд - 2 Акции" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:26:09.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Астра Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Астра Енерджи към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:26:01.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007