ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-03-13 16:13:28.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ към дата 09-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-03-13 16:05:31.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ към дата 07-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-22 19:49:09.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ" към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-22 19:45:39.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ" към дата 01-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-22 19:42:35.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ" към дата 01-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-22 19:39:43.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Аларик Кепитъл АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ" към дата 02-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 16:28:14.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ДИВИДЕНТ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 16:24:37.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ РАСТЕЖ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 16:17:02.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ДЕТСКИ ФОНД към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 16:13:41.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 16:00:54.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Тренд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:59:30.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ЕВРО ПАРИ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:58:46.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Тренд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ТРЕНД ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:56:40.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:53:34.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:49:41.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:45:48.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД ОББ Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:26:19.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ С - БОНДС към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:23:19.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Тренд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ТРЕНД ФОНД АКЦИИ към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-02-19 15:23:08.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ С - МИКС към дата 16-02-2018г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007