ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Биоиасис 13/11/2020 17:12:06
Протокол от Общо събрание на акционерите

Биоиасис оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 13-11-2020 г.15:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Феникс Капитал Холдинг АД 13/11/2020 16:41:48
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Феникс Капитал Холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Акумпласт АД 13/11/2020 14:54:57
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Акумпласт АД-Добрич публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 18-12-2020г. от 08:00 часа в ДОБРИЧ 9300, ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20, с дневен ред:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите; 2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите; 3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКМПЛАСТ“ АД.

Телефон за информация: +35958602793....
Пълен текст на новината......

Акумпласт АД 13/11/2020 12:24:50
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Акумпласт АД-Добрич публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 18-12-2020 г. от08:00 часа в ДОБРИЧ 9300 ул. "Свещеник Павел Атанасов" 20 с дневен ред:

1. Преизбиране с нов 5-годишен мандат на досегашните членове на съвета на директорите: Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова; Проект за решение - Общото събрание преизбира Христин Ангелов Николов и Мирослава Ангелова Николова за членове на съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД с нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите; 2. Избор на нов член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат, на мястото на починалия на 27.10.2020 г. Люсиен Борисов Ковачев; Проект за решение – Общото събрание избира Светлозар Димитров Стоянов от гр. Добрич за нов член на Съвета на директорите на „АКУМПЛАСТ“ АД, който да заеме мястото на починалия Люсиен Борисов Ковачев с 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите; 3. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение – Общото събрание одобрява предложената политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „АКМПЛАСТ“ АД. ...
Пълен текст на новината......

Топлофикация Русе ЕАД 12/11/2020 16:44:58
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Топлофикация-Русе ЕАД-Русе оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Феникс Капитал Холдинг АД 12/11/2020 14:51:57
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Феникс Капитал Холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 12/11/2020 12:55:12
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

уведомление за свързаност по чл. 19 от Регламент 596...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Феникс Капитал Холдинг АД 13/11/2020 16:41:48

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Топлофикация Русе ЕАД 12/11/2020 16:44:58

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феникс Капитал Холдинг АД 12/11/2020 14:51:57

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Топлофикация Русе ЕАД 09/11/2020 16:32:38

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Каучук АД 09/11/2020 13:23:48

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007