ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Захарни заводи АД 17/02/2022 18:22:57
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 114а, ал. 9 вр. чл. 114, ал. 3 и чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК Ви уведомяваме за следното: Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД е одобрил сключването на сделка за продажба на въглища между дъщерното дружество „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД с ЕИК200532770 и „Ритъм -4- ТБ“ ООД ЕИК123655865. Договорът е подписан между дружествата след одобрението на Управителния съвет и стойността на сделката е 6 186 хил. щатски долара с отклонение от +/- 10 %, тъй като продажбите ще се извършват по заявка според нуждите на купувача – „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД. Срокът на договорът е до края на 2022г. и сделката е в полза на двете дружества. ...
Пълен текст на новината......

Захарни заводи АД 17/02/2022 18:17:57
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 114а, ал. 9 вр. чл. 114, ал. 3 и чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК Ви уведомяваме за следното: Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД одобри сключването на сделка за продажба на захар между дъщерните дружества „Захар“ ЕАД с ЕИК123724063 и „Захарни заводи трейд“ ЕАД с ЕИК 203498960. Договорът е подписан след одобрението на Управителния съвет и е със стойността на сделката 70 737 х. лв. с отклонение от +/- 10 %, тъй като продажбите ще се извършват по заявка според нуждите на купувача – „Захарни заводи трейд“ ЕАД. ...
Пълен текст на новината......

Декотекс АД 14/02/2022 12:33:03
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Декотекс АД-Сливен оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2021г. ...
Пълен текст на новината......

ПАРК АДСИЦ 14/02/2022 10:17:09
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.19, пар.1 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от Лизинг Финанс ЕАД , че е сключил сделка с акции на Парк АДСИЦ ...
Пълен текст на новината......

Трейс Груп Холд АД 10/02/2022 17:03:03
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно подписан договор ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 07/02/2022 14:43:06
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 7 февруари 2022 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец януари 2022 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите с 51% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. нормализиране на продажбите на вътрешен пазар с ръст от 254%, поради ниската база и 35% спад на продажбите за износ. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 07/02/2022 14:23:06
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 7 февруари 2022 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец януари 2022 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите със 151% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. нормализиране на продажбите на вътрешен пазар с ръст от 354%, поради ниската база и 35% спад на продажбите за износ. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Декотекс АД 14/02/2022 12:33:03

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Недвижими имоти София АДСИЦ 04/02/2022 10:34:12

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Авто Юнион АД 03/02/2022 00:03:51

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Никотиана БТ Холдинг АД-София 01/02/2022 21:53:15

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Еврохолд България АД 01/02/2022 10:38:12

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007