ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

235 Холдингс АД 07/08/2018 12:30:30
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

235 Холдингс АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 07/08/2018 11:13:52
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Феърплей Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ 06/08/2018 16:49:42
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С вписване в Търговския регистър под номер 20180713095158 е увеличен капитала на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ от 978 301 лева на 1 378 297 лева, чрез издаване на 399 996 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акция....
Пълен текст на новината......

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 01/08/2018 17:02:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С пет сделки, четири извършени на БФБ-София АД и една - извънборсово, с дати на сетълмент 11.07. и 16.07.2018 г., "Ес Ви Ес" АД, ЕИК 121109937, придоби 173 995 бр. акции от капитала на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, с което размерът на участието му нараства на 21,30%. "Ес Ви Ес" АД е член на съвета на директорите на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ. ...
Пълен текст на новината......

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 31/07/2018 17:23:07
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Зенит имоти АДСИЦ 31/07/2018 16:15:28
Уведомление за паричен дивидент

Зенит имоти АДСИЦ оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 27-06-2018 г. в Пловдив-4000. Дивидентът е в размер на ОБЩО :8052.16 за година 2017....
Пълен текст на новината......

Нео Лондон Капитал АД 31/07/2018 15:08:52
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

235 Холдингс АД 07/08/2018 12:30:30

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 07/08/2018 11:13:52

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 31/07/2018 17:23:07

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Нео Лондон Капитал АД 31/07/2018 15:08:52

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Симат АД 31/07/2018 12:00:18

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007