Компания: Стройинвест холдинг АД
Дата: 30/10/2019 16:08:32
Тип: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Стройинвест холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. Стройинвест холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г.Close