Компания: ПЪЛДИН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ
Дата: 02/02/2012 16:47:46
Тип: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на Споразумения от 31.01.2012 г. за предоговаряне и предсрочно погасяване на по емисия облигации с ISIN код 2100010086, на 01.02.2012 г. "Пълдин Лайън Груп" АДСИЦ изплати изцяло задълженията си по облигационния заем към облигационерите. В изпълнение на Споразумения от 31.01.2012 г. за предоговаряне и предсрочно погасяване на по емисия облигации с ISIN код 2100010086, на 01.02.2012 г. "Пълдин Лайън Груп" АДСИЦ изплати изцяло задълженията си по облигационния заем към облигационерите.

 


Close