ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД 17/11/2021 11:59:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено плащане облигационна емисия ISIN код BG2100020176...
Пълен текст на новината......

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД 17/11/2021 11:39:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено плащане облигационна емисия ISIN код BG2100020176...
Пълен текст на новината......

Сирма Груп Холдинг АД 16/11/2021 16:24:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Чл.17 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме за следното: На 16.11.2021, след получавен на одобрение от Комисята за защита на конкуренцията, Сирма Груп Холдинг АД подписа договор с акционерите на ИТ дружеството Сайънт АД, за придобиване на мажоритарен пакет от акции, както следва: • Придобит дял: 80% (осемдесет върху сто) или 200.000 (двеста хиляди) броя от акциите на дружеството; • Опция: договорът предвижда и опция за Сирма Груп Холдинг за последващо придобиване и на останалите 20% от акциите на дружеството на 01.04.2024 година. С изпълнението на този договор, Сайънт АД официално става част от Сирма Груп Холдинг АД. Цел на придобиването Придобиването е извършено в съответствие със Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп Холдинг АД. Сайънт АД ще запази своята организационна структура и ръководство, като успоредно с това ще може да разчита на подкрепата на Сирма Груп Холдинг АД. Очакваните ползи от настоящото придобиване са: • Засилване на устойчивостта на Групата и нейната конкурентоспособност; • Разширяване на проникването в целевите външни пазари (Европа, Великобритания и САЩ) и засилване на потенциала за износ на ИТ продукти и услуги на Групата; • Увеличаване на производствения потенциял на групата; • Навлизане в нови вертикални пазари; • Създаване на възможност за кръстосани продажби; • Подобряване на проудктите и услугите, чрез използване на приложимите технолигии и ноу-хау в двете, и от двете организации; • Синергия и подкрепа между дружествата в Групата. Информация за Сирма Груп Холдинг АД Сирма Груп Холдинг АД, създадена през 1992 г., е една от най-големите софтуерни групи в България, пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект. Сирма има В2В фокус и е специализирана в създаването на поръчков софтуер, ИТ и бизнес консултиране и професионални софтуерни услуги в няколко направления – банки и застраховане, пазарно разузнаване, здравеопазване, опаковъчна промишленост и измерванията. Компаниите от групата създават световно разпознаваеми софтуерни продукти, базирани на семантични технологии, индустриален софтуер, приложения в областта на телемедицината, киберсигурност и облачни решения, платформи за електронно управление, електронни административни услуги и др. В групата работят над 400 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента. Сирма е експортно ориентирана група. През 2020 г. Групата реализира продажби в 53 държави. Консолидираните приходи от BGN 59,4 милиона имат следнта структура: • България в размер на BGN 23,2 милиона или 39,36 % от общите приходи от продажби реализирани на глобално ниво; • САЩ в размер на BGN 13,6 милиона или 22,91%; • Великобритания с BGN 9,8 милиона или 16,48 %; • Европа (без България и Великобритания) с BGN 9,7 милиона или 16,40%. Сирма Груп разполага с подразделения в Албания, Бразилия, България (6), Великобритания, Германия и САЩ. Знакови клиенти на Сирма Груп: Bank of America (USA), EY, Department of National Defense (USA), Mascoma Bank (USA), National Art Gallery (USA), JP Morgan Chase Bank (USA), Elections Canada, Royal Canadian Mounted Police, Bank of the Bahamas, Credit Agricole, Library of Parliament (UK), BBC, Financial Times, S&P Global, Hewlett Packard (UK), БТА, Минстерски съвет, Министерство на отбраната, Министерството на финансите, НАП, ЦКБ, Д Банк, ПИБ, ЗК Армеец, Кинтекс АД, Карол АД, OffNews.bg и др. Информация за Сайънт АД Сайнт АД е динамично развиващо се българско ИТ дружество, създадено през 2016 година. В дружеството работят над 100 опитни софтуерни специалисти. Сайнът е специалзирано в разработване и износ на софтуерни продукти и услуги за страни в Европа, Великобритания, САЩ и Сингапур. Дружеството има В2В насоченост с фокус върху компаниите в сектора на туризма и хотелиерството, транспорта и логистиката, ф...
Пълен текст на новината......

Сирма Груп Холдинг АД 16/11/2021 16:04:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Чл.17 на Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, Ви уведомяваме за следното: На 16.11.2021, след получавен на одобрение от Комисята за защита на конкуренцията, Сирма Груп Холдинг АД подписа договор с акционерите на ИТ дружеството Сайънт АД, за придобиване на мажоритарен пакет от акции, както следва: • Придобит дял: 80% (осемдесет върху сто) или 200.000 (двеста хиляди) броя от акциите на дружеството; • Опция: договорът предвижда и опция за Сирма Груп Холдинг за последващо придобиване и на останалите 20% от акциите на дружеството на 01.04.2024 година. С изпълнението на този договор, Сайънт АД официално става част от Сирма Груп Холдинг АД. Цел на придобиването Придобиването е извършено в съответствие със Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп Холдинг АД. Сайънт АД ще запази своята организационна структура и ръководство, като успоредно с това ще може да разчита на подкрепата на Сирма Груп Холдинг АД. Очакваните ползи от настоящото придобиване са: • Засилване на устойчивостта на Групата и нейната конкурентоспособност; • Разширяване на проникването в целевите външни пазари (Европа, Великобритания и САЩ) и засилване на потенциала за износ на ИТ продукти и услуги на Групата; • Увеличаване на производствения потенциял на групата; • Навлизане в нови вертикални пазари; • Създаване на възможност за кръстосани продажби; • Подобряване на проудктите и услугите, чрез използване на приложимите технолигии и ноу-хау в двете, и от двете организации; • Синергия и подкрепа между дружествата в Групата. Информация за Сирма Груп Холдинг АД Сирма Груп Холдинг АД, създадена през 1992 г., е една от най-големите софтуерни групи в България, пионер в областта на технологиите с изкуствен интелект. Сирма има В2В фокус и е специализирана в създаването на поръчков софтуер, ИТ и бизнес консултиране и професионални софтуерни услуги в няколко направления – банки и застраховане, пазарно разузнаване, здравеопазване, опаковъчна промишленост и измерванията. Компаниите от групата създават световно разпознаваеми софтуерни продукти, базирани на семантични технологии, индустриален софтуер, приложения в областта на телемедицината, киберсигурност и облачни решения, платформи за електронно управление, електронни административни услуги и др. В групата работят над 400 опитни софтуерни специалисти, които са реализирали стотици успешни проекти на пет континента. Сирма е експортно ориентирана група. През 2020 г. Групата реализира продажби в 53 държави. Консолидираните приходи от BGN 59,4 милиона имат следнта структура: • България в размер на BGN 23,2 милиона или 39,36 % от общите приходи от продажби реализирани на глобално ниво; • САЩ в размер на BGN 13,6 милиона или 22,91%; • Великобритания с BGN 9,8 милиона или 16,48 %; • Европа (без България и Великобритания) с BGN 9,7 милиона или 16,40%. Сирма Груп разполага с подразделения в Албания, Бразилия, България (6), Великобритания, Германия и САЩ. Знакови клиенти на Сирма Груп: Bank of America (USA), EY, Department of National Defense (USA), Mascoma Bank (USA), National Art Gallery (USA), JP Morgan Chase Bank (USA), Elections Canada, Royal Canadian Mounted Police, Bank of the Bahamas, Credit Agricole, Library of Parliament (UK), BBC, Financial Times, S&P Global, Hewlett Packard (UK), БТА, Минстерски съвет, Министерство на отбраната, Министерството на финансите, НАП, ЦКБ, Д Банк, ПИБ, ЗК Армеец, Кинтекс АД, Карол АД, OffNews.bg и др. Информация за Сайънт АД Сайнт АД е динамично развиващо се българско ИТ дружество, създадено през 2016 година. В дружеството работят над 100 опитни софтуерни специалисти. Сайнът е специалзирано в разработване и износ на софтуерни продукти и услуги за страни в Европа, Великобритания, САЩ и Сингапур. Дружеството има В2В насоченост с фокус върху компаниите в сектора на туризма и хотелиерството, транспорта и логистиката, ф...
Пълен текст на новината......

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 15/11/2021 17:39:17
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за регистрация на дъщерно дружество в Румъния. ...
Пълен текст на новината......

Хидропневмотехника АД 15/11/2021 10:34:17
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Хидропневмотехника“ АД извърши покупка на 7 ( седем ) броя собствени акции с право на глас представляващи 0.018% от капитала на Дружеството на Нерегулиран извънборсов пазар в Р. България при средна цена на акциите в размер на 60.00 лева, за обща стойност 420.00 лева. Датата на сетълмента на сделките е 12.11.2021 г. Обратното изкупуване на акции на Дружеството е съгласно решение на Общото събрание от 09.06.2017г. След тези сделки, общия брой обратно изкупени акции е 1 667 броя, представляващи 4,179% от акционерния капитал на Дружеството....
Пълен текст на новината......

Индустриален Холдинг България АД 12/11/2021 13:11:10
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Галина Денева – Прокурист, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: Публикувано от “Буллс” АД, гр. София Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) за закупуване акции на „Индустриален холдинг България” АД На 12.11.2021 г. в „Индустриален холдинг България” АД беше получено уведомление, съгласно чл. 154, ал. 1 от ЗППЦК, придружено от финален текст на търгово предложение от „Буллс“ АД по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, за закупуване на до 23 60 662 акции с право на глас от останалите акционери на „Индустриален холдинг България” АД. Пълният текст на Търговото предложение е приложен към настоящото съобщение и е публикуван в Инвестор.бг (www.investor.bg), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на БФБ (www.bse-sofia.bg). Полученото търгово предложение, както и становището на Управителния съвет на Дружеството, са публикувани на интернет страницата на „Индустриален холдинг България” АД в секция „За Инвеститори”/ „Търгови предложения“. Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на търговото предложение с Протокол 84 от 11.11.2021 г. ***** A tender offer, published by Bulls AD, Sofia under Art. 149, para. 6 of the Public Offering of Securities Act (POSA) for purchase of shares of Industrial Holding Bulgaria PLC On November 12, 2021, Industrial Holding Bulgaria PLC received a notification, according to Art. 154, para. 1 of POSA, accompanied by the final text of a tender offer form Bulls AD under Art. 149, para. 6 of POSA, for the purchase of up to 23 690 662 voting shares from the other shareholders of Industrial Holding Bulgaria PLC. The full text of the Tender Offer is attached to this announcement and is published in Investor.bg (www.investor.bg), on the website of the authorized investment intermediary ELANA Trading AD (www.elana.net) and on the BSE website (www.bse-sofia.bg). The received tender offer, as well as the opinion of the Management Board of the Company, are published on the website of Industrial Holding Bulgaria PLC in the section “For Investors” / “Tender Offers”. The Financial Supervision Commission has not issued a final prohibition against the tender offer with Protocol 84 of 11.11.2021. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Актив Пропъртис АДСИЦ 08/11/2021 15:10:01

Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Слънце Стара Загора - Табак АД 08/11/2021 10:41:23

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Етропал АД 01/11/2021 20:06:42

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Алфа България АД 01/11/2021 19:15:57

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Зърнени храни България АД 01/11/2021 16:56:45

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007